Verkkosivuston tietosuojailmoitus

Tämä ilmoitus on päivitetty viimeksi 26. syyskuuta 2023.


Wolf Oil vastaa henkilötietojen käsittelystä ja on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia tietosuojaa koskevia lakeja ja asetuksia, kuten yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 ("GDPR").

Wolf Oil haluaa varmistaa, että ymmärrät, mitä henkilökohtaisia tietoja sinusta kerätään, kun vierailet verkkosivustollamme, miten henkilökohtaisia tietojasi käytetään ja miten ne säilytetään turvassa.

Huomautus: tätä verkkosivustoa isännöi Wolf Oil Corporation NV (jäljempänä "Wolf Oil" tai "me"), Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, Belgia (VAT- BE) 0403.699.350.


Yleinen varoitus

Käyttäjä vahvistaa lukeneensa alla olevat tiedot, jotka liittyvät hänen verkkosivustolla ilmoittamiinsa henkilötietoihin.

Ilmoitus koskee kaikkia verkkosivustolla olevia sivuja. Se ei koske sivuja, joita isännöivät kolmannet osapuolet, joihin Wolf Oil voi viitata ja joiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa toisistaan. Wolf Oil ei näin ollen ole vastuussa näillä sivustoilla tai niiden toimesta käsitellyistä tiedoista.

Jos tämän kielen ja englannin kielen välillä on ristiriitoja, englannin kieli on ensisijainen.


1. Mitä henkilötietoja keräämme?

Riippuen siitä, mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi, meidän on käsiteltävä yhtä tai useampaa henkilötietoa, jotka ovat yleensä tapauskohtaisesti seuraavat:


2. Miten käytämme henkilötietojasi?


3. Millä perusteella käytämme henkilötietojasi?


4. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme tietoja, kuten jäljempänä selitetään:


5. Tietojen jakaminen

Jos henkilötietoja jaetaan Wolf Oilin kanssa, henkilötiedot voidaan siirtää Wolf Oil Corporationiin kuuluville yrityksille tai antaa niiden käyttöön.

Kun tietoja aiotaan luovuttaa ulkomaiselle yksikölle, Wolf Oil ryhtyy kohtuullisiin toimiin arvioidakseen sen maan yksityisyydensuojalainsäädäntöä, jossa tiedot luovutetaan, jotta voidaan määrittää, onko ulkomaisen vastaanottajan noudatettava vähintään yhtä tiukkoja yksityisyydensuojalakeja kuin sen nykyisten toimintojen yksityisyydensuojalakeja tietojen osalta. 

Jos Wolf Oil siirtää Euroopan unionista (EU) peräisin olevia henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin, se tekee sen vain asianomaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, eli tietoja ei siirretä kolmanteen maahan ennen kuin ensin on varmistettu, että vastaanottajamaa tarjoaa riittävän suojan henkilötiedoillesi, toiseksi on otettu käyttöön asianmukaiset toimenpiteet, kuten vakiosopimuslausekkeet, joilla varmistetaan sopiva tietosuojan taso, ja lopuksi on luotettu sovellettavassa lainsäädännössä määriteltyihin poikkeuksiin.

Wolf Oil varmistaa myös, että kaikki kolmannet osapuolet, joita se käyttää tietojen säilyttämiseen tai käsittelyyn, noudattavat sovellettavia tietosuojalakeja.

Ota meihin yhteyttä osoitteessa info@wolfoil.com, jos haluat tutkia käyttämiämme tiedonsiirtoturvatoimia.


6. Miten suojaamme tietojasi?

Wolf Oil toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet (fyysiset, tekniset ja hallinnolliset suojatoimet) varmistaakseen järjestelmiemme turvallisuuden ja suojellakseen tietojasi väärinkäytöltä, häirinnältä ja katoamiselta sekä luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai paljastamiselta. Päivitämme ja testaamme tietoturvatekniikkaamme jatkuvasti. Wolf Oil rajoittaa työntekijöidemme ja palveluntarjoajiemme pääsyä henkilötietoihin, paitsi tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla.  Jokainen työntekijä tai palveluntarjoaja, jolla on pääsy henkilötietoihisi, on velvollinen pitämään nämä tiedot luottamuksellisina.

Tietosi tallennetaan erittäin turvallisille palvelimille.  Jos käytämme tietojen tallennusyhteistyökumppania, teemme valinnan ensisijaisesti sen turvallisuustason, luotettavuuden ja kokemuksen perusteella tietojen, myös henkilötietojen, tallentamisessa ja käsittelyssä.

Tietosuojaloukkauksen sattuessa Wolf Oil on sitoutunut noudattamaan kaikilta osin kaikkien asiaankuuluvien tietosuojalakien vaatimuksia.


7. Sinun oikeutesi


Huomaa, että Wolf Oil arvioi tapauskohtaisesti oikeuksiesi käyttämisen.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ilmoita siitä meille ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@wolfoil.com.


Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Belgian tietosuojaviranomaiselle alla olevia yhteystietoja käyttäen.


8. Yhteystiedot

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be